Tarih Pusulası

İstanbul Antlaşması ( 1533 )

İstanbul Antlaşması ( 1533 )

  1. Arşidük Ferdinand Alman Kralı, Şarlken İspanya Kralı olarak kabul edilip protokol bakımından Osmanlı sadrazamına denk olacaktı. Padişahı babaları gibi bilip itaat edecekti. Kendi aralarında dahi olsa Osmanlı padişahı dışında hiçbir hükümdardan İmparator diye bahsetmeyeceklerdi.
  2. Ferdinand, Zapolya’nın Macar kralı olmasını kabul etti.
  3. Ferdinand, Osmanlılara yılda 30.000 duka altın vermeyi kabul etti.
  4. Macaristan ikiye ayrıldı. Birinci kısım Osmanlı Devleti’nin korumasında Zapolya’ya, ikinci kısmı vergi vermek şartı ile Ferdinand’a bırakıldı.
  5. Bu antlaşmayı Fransa, Venedik Cumhuriyeti ve Papalıkta tasdik etmiştir.
    Osmanlı Devletinin İmparatorluk sanı resmen Avrupa tarafından tanınmıştır.

İmzalandığı Ülke :
Banner of the Holy Roman Emperor (after 1400).svg Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu