Tarih Pusulası

Hayme Hatun

Hayme Hatun veya Hayme Ana Osmanlı Devleti'nun kurucusu olan Osman Gazi'nin annesi, Ertuğrul Gazi'nin eşidir.

Hayme Hatun'un hayatı yarı mitsel olarak sisler içinde kalsa da bazı nesnel veriler bize onun hakkında ipuçları vermektedir. Hayme Ana'nın eşi, Kayı Boyunun beyi Ertuğrul Gazi'dir.

Hayme Ana'nın 4 Eylül'de kışlağa dönüşte öldüğü rivayet edilir. O tarihten beri burada Hayme Ana kutlamaları yörükler tarafından (özellikle Karakeçeli yörüklerince) devam ettirilmektedir. Kendisi öldüğünde yuvasını kurduğu yere defnedilmiştir. Bugün görülmekte olan türbe II. Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır.

Osmanlı padişahlarının müslüman olmayan cariyelerle evlenmeleri geleneği henüz başlamadığı için Hayme Hatun'un Türk olduğu kesindir. Günümüzde Hayme Hatun'un türbesi ve Hayme Ana heykeli Kütahya'nınDomaniç ilçesinde görülecek en önemli yerlerden biridir. Ayrıca Ankara'nın Haymana ilçesi Hayme Ana'nın adından gelmektedir.

Kaynak : tr.wikipedia.org