Tarih Pusulası

Modern Ordu

http://www.turkcebilgi.com/osmanl%C4%B1_ordusu/ansiklopedi alıntıdır !

 • Modern Osmanlı Ordusu

  Osmanlı kara Kuvvetlerinin yeniden teşkilatlanması, Balkan Savaşları yenilgisinin hemen sonrasında başlanarak, I. Dünya Savaşı öncesinde tamamlanmıştır. Bu teşkilatlanmaya göre Kara Kuvvetleri, Harbiye Nezaretine bağlı dört ordu müfettişliği halinde, biri bağımsız 13 kolordu ve bunlara bağlı 38 piyade tümeni (ikisi bağımsız) ve dört süvari tümeninden oluşmaktaydı. Ayrıca Çanakkale ve İstanbul Boğazları ile; Çatalca, Edirne, Erzurum, İzmir Müstahkem Mevkileri de Kara Kuvvetleri Teşkilatında yerlerini koruyorlardı. 

  Çanakkale Cephesini ilgilendiren 
  Birinci Ordu karargahıyla İstanbul'daydı ve 4 Kolordudan oluşmaktaydı. Yalnız 4. Kolordu 3-4 Kasım 1914'te İzmir'e nakledilmiştir. 

 • Çanakkale SavaşıBirinci Ordu ve Çanakkale Boğazı'nın savunmasından sorumlu 3. Kolordudur.

 • Kafkasya CephesiÜçüncü Ordu kafkas cephesinden sorumludur ama 1915, gelindiğinde yok denecek kadar azaldığında İkinci Ordu ile takviye edilmiş ve bu iki ordunun durmu Mart 1917 de yok denecek duruma geldiğinde Kafkas Ordular Grubu oluşturulmuş ve Haziran 1918 taruz amaçlı  olarak yeniden düzenlenmiş ve başımsız olarak düzenlenen İslam Ordusu bu gruba kâğıt üzerinde bağlanmışdır.

  Harp Okulu'ndan mezun olunca mülazım-ı evvel (teğmen), Harp Akademisi'nde birinci sınıfa geçince mülazım-ı sani, Harp Akademisi'ni bitirince erkanıharp (kurmay) yüzbaşı rütbeleri alınıyordu.Harp Akademisi'ne sadece Harp Okulu'nu iyi dereceyle bitirenler alınırdı. Rütbeler şöyledir;

 • Müşîr

   

   

 • 1. Ferik

   

   

 • Ferik

   

   

 • Mirliva

   

   

 • Miralay

   

   

 • Kaymakam

   

   

 • Binbaşı

   

   

 • Kolağası

   

   

 • Yüzbaşı

   

   

 • Mülâzımı evvel

   

   

 • Mülâzımı sâni

   

   

 • Çavuş

   

   

 • Onbaşı

   

   

 • Nefer