Tarih Pusulası

Oruda Klasik Dönem

http://www.turkcebilgi.com/osmanl%C4%B1_ordusu/ansiklopedi alıntıdır

Klasik Dönem</p><p>Salma Neferleri Padişahın Ziyaretlerinde Maiyet Efradından</p><p>Nöbetçi Kale Muhafızı</p><p>Haseki Ağa Yeniçeri Ocağında İtibarlı bir Sınıftan Kimse
Resmi büyült

 

Salma Neferleri Padişahın Ziyaretlerinde Maiyet Efradından

Nöbetçi Kale Muhafızı

Haseki Ağa Yeniçeri Ocağında İtibarlı bir Sınıftan Kimse


Osmanlı Ordusu yada Osmanlı Ordu Teşkilatı,
Anadolu Selçukluları İlhanlılar ve  Memlüklülerdevletlerinin askeri teşkilat yapılarından belirli ölçülerde yararlanılarak kurulmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu Ordusu'nun Başkomutanlık görevini  Hakanlar yapmışlardır.

</p><p>Cebehane Karakullukçusu Cephane Muhafızı</p><p>Cebehane Çorbacısı Cephane Subayı</p><p>Bostancı Saray Muhafızı</p><p>Satır Tören Kıtası Eri
Resmi büyült

 

Cebehane Karakullukçusu Cephane Muhafızı

Cebehane Çorbacısı Cephane Subayı

Bostancı Saray Muhafızı

Satır Tören Kıtası EriYaya ve atlılardan oluşturulan kısma "yaya”, süvarileri ise "müsellem” şeklinde adlandırılmıştı.
Kapıkulu Ocakları'nın kuruluşuna kadar savaşlarda fiili olarak hizmet gördüler.

Osmanlı Devletinin temeli atılırken  süvari olan beylik kuvvetlerinin yerine vezir  Alâaddin Paşa ile Kadı Cendereli Kara Halil'in tavsiyeleriyle Türk gençlerinden oluşan ayrı ayrı biner kişilik yaya ve müsellem isimleriyle muvazzaf iki sınıf piyade ve süvari kuvveti kuruldu.

Osmanlı Devleti’nin beylik-devlet siyasetinden imparatorluk siyasetine geçişi imparatorluk içinde bağımsız güç bırakmak istemeyen, merkezi otoriteyi devşirme-kapıkulu-yeniçeri-enderun sistemiyle sağlamlaştırmak isteyen 
II. Mehmet ile başlamıştır. 

II. Mehmet Yeniçeri ocağına büyük önem vermiş 
Çandarlı ailesinden sonra  vezir-i azamlığa  devşirme-kapıkulu kökenliler getirilmeye başlanmış ve  yeniçeri-devşirme aristokrasisi Cem ve  II. Beyazıt arasında çıkan taht kavgasında belirleyici rol oynayarak tımarlı sipahi-Türk aristokrasisine karşı üstünlük sağlamışlardır. Ayrıca bu devirde çok fazla kadın alış verişi olmuş,ilişkileri arttırmıştır.Mutlaka her gece bir şölen yapılır, kadınlar da bu şölenin baş rol oyunculuğunu yapardı.

Kanunî Sultan Süleyman'ın ölümü ile, devletin henüz karalarda üstünlüğü, iç denizlerde hakimiyeti ve sosyal düzeni devam etmekte idi. 

Duraklama Döneminde artık ihtiyaç kalmayan yaya ve müsellemler ve voynuklar gibi bazı eski askeri birlikler kaldırılmıştır. Kapıkullarının sayısı 
1610'larda 40.000'e çıkmış, tımarlı sipahi sayısı 20.000'e düşmüştür. Sonuç olarak, tımar sisteminin bozulmasının en olumsuz tarafı, devletin iktisadi yapısına yansımasıdır.

Gerileme döneminde, Avrupa örnek alınmaya çalışılmış, teknik ve ekonomik alanlarda yapılanmaya gidilirken Donanmanın yenilenmesi gibi askeri birtakım yenileşme çabalarına gidilmiştir.

 • III. Murat döneminden itibaren kapıkulu ocaklarına kanunlara aykırı asker alınarak sayılarının artırılması

   

   

 • Yeniçerilerin geçim sıkıntısını ileri sürerek askerlik dışında işlerle uğraşmaları

   

   

 • İltizam sisteminin yaygınlaşması üzerine tımar sisteminin önemini kaybetmesi ve eyaletlerde asker yetiştirilmemesi

   

   

 • Denizcilikle ilgisi olmayan kişilerin donanmanın başına getirilmesi

   

 • Avrupa’da meydana gelen harp teknolojisindeki gelişmelerin takip edilmemesi

   

  gibi etkenler

  Osmanlı askeri sisteminin bozulmasına neden olmustur.