Tarih Pusulası

Prut Antlaşması ( 1711 )

Prut Antlaşması ( 1711 )

1710
 yılında Osmanlı İmparatorluğu Sultan III. Ahmet tarafından yönetilmekteydi. Rusya'nın başında Çar Büyük Petro "Deli Petro", İsveç'in başında ise XII. Şarl "Demirbaş Şarl" bulunmaktaydı. Demirbaş Şarl'ın ordusu Poltava Savaşı'nda Deli Petro'nun ordusuna yenildi ve Osmanlı topraklarına sığındı. Bu arada Rusya'nın Lehistan'ın içişlerine karışması, Eflak ve Boğdanbeylerini Osmanlılara karşı kışkırtması Osmanlı İmparatorluğunu rahatsız ediyordu. Osmanlı İmparatorluğu Rusya'ya karşı savaş ilan etti.

Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa yönetimindeki ordu Kırım Hanlığı ordusunun desteğiyle Rusları Prut nehri kıyısında kıstırdılar. Bir yanı bataklık, bir yanı uçurum olan bir yerde idi bu mevzi. Prut Savaşı denilen bu savaşı Osmanlıların kazanması üzerine Prut Antlaşması imzalandı. Antlaşmanın koşulları şunlardır:

  1. Azak Kalesi Osmanlılara geri verilecek. (Karadeniz tekrar Osmanlı gölü haline geldi.)
  2. Ruslar İstanbul’da daimi elçi bulundurmayacaklar.
  3. İsveç Kralı Şarl'ın serbestçe ülkesine dönmesine izin vereceklerdi.
  4. Ruslar Lehistan’ın içişlerine karışmayacaklardı.

İmzalandığı Ülke :
Russlandflagge 1668-1699.svg Rusya Çarlığı