Tarih Pusulası

Hüma Hatun

Hatice Âlime Hüma Hatun,Fatih Sultan Mehmed’in öz annesidir. Hakkındaki bilgiler çok sınırlıdır. Yalnızca bir vakfiyede Hatun binti Abdullah, "Abdullah kızı" olarak geçer. Bu ibare, onun mühtedi (İslâmiyet’i sonradan kabûl eden) olduğuna delil olabilir. Zira, o dönemde mühtediler asıl babalarına değil, "bin Abdullah" veya "binti Abdullah" şeklinde, jenerik isim olarak Abdullah’a (Allah’ın kulu) isnad edilirdi. Tarihçi Babinger ve yazar Lord Kinross’a göre gayrimüslim bir köledir. Bazı batılı kaynaklarda ise Fatih Sultan Mehmet’in annesinin Fransız asıllı bir Yahudi olan Ester Stella olduğu kayıtlıdır. Yine Babinger’e göre ölümünden sonra Acem efsanelerindeki cennetkuşu hümadan esinlenilerek Hüma Hatun olarak adlandırılmıştır Fatih Sultan Mehmed üvey annesi Mara Branković Hâtûn tarafından yetiştirilmiştir.


Kaynak : tr.wikipedia.org