Tarih Pusulası

25. Sadrazam

Yunus Paşa Yavuz Sultan Selim saltanatında 23 Ocak 1517 - 13 Eylül 1517 tarihleri arasında bir yıl yedi ay yirmi gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Kökenin Rum, Pomak, Sırp ya da Hırvat olması konusunda çeşitli rivayetler vardır. Ancak yeniçerilikten gelme bir devşirmedir. Rumeli beylerbeyi iken kubbealtı veziri olmuştur. Ridaniye savaşı sırasında, Osmanlı ordusu Mısır çöllerini geçerken tam onbeşbin deve ile ordunun su gereksinimini karşılamıştır. Bu başarısı nedeniyle, vezir-i azam Hadim Sinan Paşa şehit düşünce 8 gün içinde vezir-i azam ve Mısır valiliğine atanmıştır. Bu iki görevin verdiği güç ile hemen bir rüşvet ve haraç düzeni kurmuştur. Bunun duyulması üzerine Mısır valiliğine Çerkez Hayır Bey getilmiş, kendisi sadece vezir-i azam bırakılmıştır. Sefer dönüşü Yavuz Sultan Selimyolda "Mısır arkamızda kaldı" demiştir. Valiliğin elinden alınması nedeniyle serzenişte bulunmuş ve "Evet, bu kadar zahmet çekildi. Ordunun yarısı kumlar içinde mahvoldu. Mısır'ı yine böyle Çerkezler elinde bırakacağımız bilinseydi, zahmet çekilip buraya kadar gelinmezdi" demiştir. Bu sitem nedeniyle öfkeden çılgına dönen Yavuz Sultan Selim hemen orada kellesini vurdurmuştur


kaynak : tr.wikipedia.org