Tarih Pusulası

28. Sadrazam

Ayas Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 1536-1539 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Babası İşkodralı, annesi Avlonyalı idi. Bazı kayıtlardan babasının 1522'den sonraki bir tarihte İslamiyet'i kabul ederek Mehmed adını aldığı anlaşılmaktadır. Diğer üç kardeşi Avlonya'da papaz olan Ayas Mehmed Paşa devşirme olarak saraya alındı ve Yavuz Sultan Selim zamanına kadar Enderun'da eğitim gördü. 1517'de yeniçeri ağalığı ile saraydan çıktı. 1519'da Kastamonu sancakbeyi, 1520'de Anadolu, 1521'de Şam ve ardından Rumeli beylerbeyi oldu. Yeteneği sebebiyle 1523'de üçüncü vezir, daha sonra ikinci vezir tayin edildi. Bu görevindeyken İbrahim Paşa'nın katli üzerine 1536'da veziriazamlığa getirildi. 1539'da Veba hastalığından vefat eden Ayas Mehmed Paşa kabri Eyüp'te bulunmaktadır. Akıllı ve hükümet işlerinde mutedil bir kimse olmakla birlikte, silik bir şahsiyete sahip olduğu kaydedilen Ayas Mehmed Paşa kadınlara düşkünlüğü ile de bilinmektedir. Vefatının ardından geride yirmi civarında kız ve erkek çocuk bıraktığı belirtilmektedir. İstanbul Beyoğlu'ndaki konağın bulunduğu semt onun adını(Ayaspaşa) taşır.


kaynak : tr.wikipedia.org