Tarih Pusulası

30. Sadrazam

Devşirme olarak saraya gelen Hadım Süleyman Paşa önce hazinedarbaşılığa yükseldi ve daha sonra 1523'te Şam, 14 Haziran 1525'te de Mısır Beylerbeyiliğine atandı. Mısır'da bulunduğu süre zarfında Osmanlı merkezi yönetiminin güçlenmesini ve eyalet gelirinin artmasını sağladi. Portekiz Krallığı tehtidine karşı 1530 yılında Süveyş'te bir donanma kurmaya başladı fakat İran'a şavaş açılınca yeni cepheye destek olmak için padişahın talimatıyla 26 Şubat 1535'te Mısır Beylerbeyiği görevini Deli Hüsrev Paşa'ya bıraktı. Irakeyn seferi dönüşünde Anadolu Beylerbeyiliğine atandı. 1536 yılında Edirne'ye ulaşan Gucerat Sultanı Bahadır Şah'ın elçisi Osmanlı İmparatorluğu'ndan Portekiz Krallığı'na karşı yardım isteyince Hadım Süleyman Paşa Ocak 1537'de tekrar Mısır Beylerbeyiliğine getirilip İran savaşın sebebiyle sekteye uğrayan Süveyş Donanmasını bitirme görevi aldı. Şubat 1537'de Bahadır Şah'ın Portekizlilerce öldürülmesinin ardından kendi arzusu üzerine Süveyş Donanması Serdarlığına atandı. Agustos 1538'de Aden'i fetheden Paşa Gucerat kıyılarına cıkarma yaparak Kuka(Gogala) ve Kat kalelerini de Osmanlı topraklarına kattı. Eylül ayında Diu Kuşatması'nı gerçekleştirdi. 1539'da Aden'i ve Zebid'i de içine alacak şekilde Yemen Eyaletini oluşturduktan sonra İstanbul'a dönüp Kubbealtı Vezirliğine getirildi.Önce ikinci vezirliğe yükseldi sonra da Nisan 1541'de Sadrazam oldu. Kasım 1544'te zamanında yerine Mısır Beylerbeyiliğine getirilen Deli Hüsrev Paşa, Hadım Süleyman Paşa'nın Mısır Beylerbeyi olduğu sıradaki uygulamaları hususunda suçlamalarda bulununca aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine her iki Paşa da görevlerinden alındı. Hıdım Süleyman Paşa Malkara'ya sürüldü. Hakkında öne sürülen suçlamalardan aklanmasının ardından kısa bir süre sonra Malkara'da öldü.

kaynak : tr.wikipedia.org