Tarih Pusulası

32. Sadrazam

Kara Ahmet Paşa ö. 28 Eylül 1555), Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 1553-1555 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Arnavut devşirmelerinden olup, saraydan yetişmiş, kapıcıbaşı olarak dışarı çıkıp sonra yeniçeri ağası, Rumeli Beylerbeyi olmuş ve ikinci vezir iken 27 Temmuz 1552 de Temeşvar'ı zapt etmiştir. Kara Ahmed Paşa, Osmanlı tarihinde Temeşvar Fatihi olarak tanınmış değerli bir şahıstır. Ayrıca, Macaristan ve İran seferlerinde ve Gürcistan istilâsında büyük hizmetleri görülmüştür. Yavuz Sultan Selim'in kızı Fatma Sultan ile evlenmiştir.

Rüstem Paşa'nın ilk sadrazamlığından azli üzerine Ekim 1553 de onun yerine atanmıştır. Rüstem Paşa'nın tekrar sadrazamlığa getirilebilmesi için kışkırtılan padişahın fermanıyla 28 Eylül 1555 günü arz odası önünde idam edilmiştir.

Topkapı'da kıymetli çinilerle süslü olan cami kendisinin olup vefatından az evvel yaptırmaya başlamış ise de tamamını görememiştir; kendisi camii yanında medfundur.


kaynak : tr.wikipedia.org