Tarih Pusulası

33. Sadrazam

Semiz Ali Paşa Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 1561-1565 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Hersek Sancağında Paraca (Brazzo) kasabasında Bracic ailesinden Hüseyin adında bir poturun oğludur. Devşirme olarak saraya girmiş, 1545 de Emir-i Alem olarak Enderundan çıkmıştır. Yeniçeri Ağası, Rumeli Beylerbeyi, Mısır Beylerbeyi, Kubbe Veziri olmuş; Rüstem Paşa’nın vefatı üzerine de 10 Temmuz 1561 günü Sadrazamlığa atanmıştır. 28 Haziran 1565 günü vefat etmiş olup, kabri Eyüp Camii avlusunda Hacı Beşir Ağa Türbesi'nin yanındaki küçük hazirededir. Latifeci ve hoş sohbet imiş. Uzun boylu ve aşırı şişman olduğundan kendisini taşıyacak at zor bulunurmuş. Eyüp'te Kuru Kavak Caddesinde yaptırdığı bir camii ve Çömlekçiler caddesinde Sadrazam Semiz Ali Paşa Çeşmesi vardır. Edirne'deki Ali Paşa Çarşısı da kendisine aittir. Ebu’s-Suud Efendi, Mecmua-i Daavât adlı eserini Semiz Ali Paşa nâmına te’lîf etmiştir.

kaynak : tr.wikipedia.org