Tarih Pusulası

Rabia Sermi Sultan

Râbi'a Sermi Sultan  Osmanlı padişahı I. Abdülhamit'in annesi ve Sultan III. Ahmet'in eşiydi.1698 yılı civarında doğdu. Fransız asıllıydı ve doğduğu zamanki ismi Ida idi. 1714 yılında III. Ahmet'in eşi oldu. 1732 yılında öldüğünde oğlu I. Abdülhamit yedi yaşındaydı. I. Abdülhamit annesinin ölümünden ancak 42 sene sonra tahta çıktı. O yüzden Râbi'a Sermi Sultân, Valide Sultan unvanını alamadı. İstanbul'da Yeni Camii Turhan Hatice Valide Sultan Türbesi haziresine gömüldü.

Kaynak : tr.wikipedia.org