Tarih Pusulası

Sarev Antlaşması ( 1618 )

Sarev Antlaşması ( 1618 )

  1. Kanuni Sultan Süleyman devrinde Amasya Antlaşması ile belirlenen sınırlar esas alınacaktır.
  2. Kars ve Ahıska kaleleri Osmanlılar’da kalacaktır.
  3. Osmanlı hâkimiyetinde bulunan Dağıstan beylerine saldırılmayacak.
  4. Esirler karşılıklı olarak serbest bırakılacak.
  5. Safevi Şahı, Osmanlı Padişahı’na her yıl haraç olarak 100 deve yükü ipek, kumaş vs. kıymetli eşya gönderecektir.
  1. Serav Barış Antlaşması’nın 1612 yılında varılan Nasuh Paşa Barışı’ndan tek farkı 200 deve yükü ipek haracının 100 deve yüküne indirilmiş olmasıdır.

İmzalandığı Ülke :
Safavid Flag.png Safevî Devleti