Tarih Pusulası

19. Sadrazam

Çandarlı İkinci İbrahim Paşa II. Beyazıt saltanatında 1498-1499 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Çandarlılar ailesine mensuptur ve bu ailenin çıkardığı ön planda yer almış son ferttir. II. Murat'a vezir-i azamlık yapmış dedesi Çandarlı İbrahim Paşa'dan ayırmak için Çandarlı İkinci İbrahim Paşa şeklinde anılır.

kaynak : tr.wikipedia.org